LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Apie mus

KULTŪROS ARTELĖ - MENAS VERSLUI GAMTOS RITMU

\'Registracijos "Kultūros artelė" yra paramos gavėja, pelno nesiekianti viešoji įstaiga, kurią 2005 metų rugsėjo 21 dieną įsteigė Odetė Abromavičiūtė. „Kultūros artelės“ veiklą iš dalies finansuoja Olandijos partneriai, privatūs ir geros valios asmenys, bendraminčiai, o kartais ir pagal įvairias programas iš Lietuvos Respublikos gaunami finansiniai resursai. Kūrybinėje komandoje dirba aukštos motyvacijos menininkai, kūrėjai, atlikėjai, savanoriai, pedagogai, užsienyje gyvenantys Lietuvos atlikėjai, viešųjų ryšių specialistai, o įgyvendinant projektus - patikimi ir profesionalūs savo srities darbuotojai.


FILOSOFIJA

Lietuvos kultūra, visuomenės sveikata yra sudėtinė Europos ir pasaulio dalis. Tarptautinis bendradarbiavimas puoselėjant meilę žmogui, menui, gamtai, harmoningai aplinkai ir Tėvynei.

MISIJA
Atsigręžti į kūrybingą žmogų ir įveikti per sovietmetį įsišaknijusią nepagarbą šeimai, asmenybei, rūpintis augančia nauja karta, talentingais menininkais bei senjorais, saugoti LT tapatybę bei garsinti Lietuvos vardą pasaulyje. Mums itin svarbi visuomenės fizinė moralinė sveikata, jos ugdymas skleidžiant kokybišką, profesionalųjį meną, formuojant ir lavinant augančios auditorijos meninį skonį bei pojūčius.

TIKSLAS
Tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, ieškant saviraiškos būdų, sprendžiant aktualias socialines, edukacines, švietimo, sporto ir kultūros problemas menų kalba, puoselėjant tikrąsias vertybes naujai kuriamuose meniniuose projektuose.

UŽDAVINIAI
1. Stengtis sudaryti sąlygas aktyviai kūrybinei bei koncertinei veiklai, kryptingam ugdymui, įgyjant sceninės patirties,
    skatinant neformalų auklėjimą bei kryptingą užimtumą, formuojant kompleksišką profesionalaus atlikėjo sceninį
    įvaizdį, populiarinant klasikinį bei šiuolaikinį meną.
2. Siekti, kad menas būtų arčiau kiekvieno mūsų.
3. Išnaudoti netikėčiausias erdves vitališkų ir patrauklių projektų sklaidai.
4. Užtikrinti profesionalių projektų tęstinumą.
5. Skatinti kompozitorius, profesionalius menininkus aktyviau kurti vaikams, o vaikus – mokytis džiaugtis kūrybiniu
    procesu ir vidine laisve bei rezultatais.
6. Intelektualinius darbus, sukurtus Lietuvoje pristatyti Europos šalyse bei Lietuvių bendruomenėse užsienyje.
7. Formuoti teisingą požiūrį į asmenybės ir visuomenės sveikatą.

STRATEGIJA
„Kultūros artelė" kuria dvi strategines veiklos programas, kurios vienija kultūrą ir sveikos asmenybės ugdymą:
Pristatyti Lietuvoje sukurtus intelektinius darbus Europos šalyse bei lietuvių bendruomenėse užsienyje.

Kultūra
1. Naujos kartos požiūrio į kultūrą ir jos pulsą kasdieniniame gyvenime formavimas.
2. Vaikas ir kultūra, sociokultūra.
3. Tarptautinio menų projekto „Europos menų ir parkų festivalis” įgyvendinimas.
4. „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009”.
5. Kultūrinio turizmo vystymas (meno verslumas, turizmas, kultūrinis paveldas).
6. Sportas ir muzika.

Sveikos asmenybės ugdymas
1. Regėjimo negalią turinčiųjų integracija.
2. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų integracija.
3. Narkomanijos prevencija.

VEIKLA IR PROGRAMOS
„Kultūros artelė” - tai neišsemiamas idėjų šaltinis, trykštantis pozityvia energija , tarsi magnetas traukiantis kiekvieną, išsiilgusį naujovių ir harmonijos. Mūsų komandoje dirba laisvi menininkai, kultūros vadybininkai, savo profesijos specialistai, nestokojantys gerų norų ir vilčių, siekiantys formuoti, kurti naują požiūrį Lietuvos kultūros bei meno labui.

Mes siekiame profesionalios meno sklaidos visuomenėje, formuojant ir lavinant augančios auditorijos meninį skonį.
Vaikų ir senjorų dalyvavimas projektuose ypač svarbus, todėl siūlome daugiaplanes ir unikalias programas, kurios sustiprina meno sklaidos, labdaros renginių koncepciją, tikrųjų vertybių gamą. Kurdami skatiname visuomenės pilietinį aktyvumą sprendžiant LR įstatymų spragas, žeidžiančias kuriančio žmogaus intelektinės nuosavybės bei autorines teises.

PAGRINDINĖ VEIKLA:
• Reklamos paslaugos talentingiems menininkams ir atlikėjams.
• Prodiusavimo paslaugos.
• Kultūrinis turizmas.
• Tarptautiniai mainai (LT muzikos eksportas ir užsienio meno kolektyvų importas).
• Premjeros vaikams.
• Klasikinės, kamerinės muzikos koncertų organizavimas.
• Viešieji ryšiai.
.
PAPILDOMA VEIKLA:

• Labdaringi, edukaciniai, švietėjiški, socialiniai renginiai.
• Muzikinės, meninės akcijos.
• Lietuvos klasikinės muzikos talentų, tarptautinių konkurso laureatų globa.
• Užsakomosios ir teminės meninės programos sukūrimas.
• Užsakomosios ir teminės, viešųjų ryšių programos, jų monitoringas

Kviečiame būti originaliais, jautresniais aplinkai, aktyviais ir kūrybingais Lietuvos žemės angelais.

Paramos gavėjo statusą liudijantys dokumentai: (pdf)

Nuoširdžiai Jūsų, 

VšĮ „Kultūros artelė“ 

 
  © e-Solution: InDis Baltic