LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Naujienos    Menas ir verslas    

Penktasis žingsnis: valdyk emocijas!

2002-02-19. The Baltic Times. Paul E. Adams


"Žmogus, sakantis, kad tam tikro veiksmo neįmanoma atlikti, neturėtų trukdyti žmogui,
kuris tą veiksmą jau atlieka."  Kiniečių patarlėKaip manote, ar mus supantis pasaulis gali padėti mums suklestėti ar pakenkti?

Jei norite pasisekimo versle ar kitoje veikloje, nežiūrėkite pro pirštus į savo nuotaikas.

Juk būna dienų, kai esate pilni optimizmo, gyvenimas atrodo puikus ir manome, kad nieko blogo negali atsitikti. O kartais, ypač kai esate apimti depresijos, manote, kad gyvenimas visiškas šlamštas, gailitės savęs, ir niekas jums negali įtikti.

Tokie jūsų emocijų svyravimai gali priversti jus priimti klaidingą sprendimą ar blogai pasielgti. Kitais žodžiais tariant, tokiais momentais, koks bebūtų, blogas ar geras, jūsų sveikas protas šlubuoja.

Pradėję verslą atsinešame į jį savo teigiamas ir neigiamas charakterio savybes, savo nuotaikų svyravimus. Vadovaudami savo verslui, susiduriame su daugybe rizikingų atvejų ir atitinkamai reaguojame.

Kartais emocijoms leidžiame sugadinti reikalus. Jei esate verslininkas, žinote, kaip sunku verslą plėtoti ir padaryti jį pelningą. Taip pat žinote, kaip lengva skaudžiai apsirikti ir prarasti savo pinigus.

Kai esame apimti euforijos, galime pasielgti neapgalvotai. Pavyzdžiui, galime pradėti daug išlaidų reikalaujančią reklamos kampaniją. Arba sukaupti per daug prekių atsargų, kadangi esame užtikrinti, kad verslas klestės.

Galime tapti per daug išlaidūs, kurdami nepamatuotus verslo plėtimosi planus vien tik tam, kad nukonkuruotume savo varžovą.

Netgi pataikaudami savo užgaidoms, galime vėjais išleisti pinigus – prabangiai apstatyti biurą, "nes to nusipelnėme".

Kada mūsų emocijos pasisuka į priešingą pusę, tampame prislėgti. Negatyviai nusiteikiame aplinkos atžvilgiu: šeimos, darbuotojų ir savo pačių.

Dienos tampa vangios, klientai - neištikimi, darbuotojai atrodo nekompetentingi ir rengiantys sąmokslą. Ką mes tokiu atveju darome? Traukiamės ir jaučiamės taip, lyg slėptumės.

Tokiais momentais sėjame blogas mintis, nevystome idėjų. Mūsų darbuotojai gali tapti nervingi, manydami, kad jų darbo vietos pavojuje. Net klientai gali pamanyti, kad mums sunkiai sekasi ir perbėgti pas konkurentus.

Tokie emociniai svyravimai gali atimti nemažai finansų. Šių minčių skaitymas jūsų svyravimų nesustabdys. Tačiau žinojimas, kokią žalą gali padaryti nuotaikų svyravimas, ir prisiminimas, kad "tai vis tiek praeis", gali jums padėti.

Turite atminti, kad jūsų požiūris į gyvenimą bet kurioje emocinės švytuoklės padėtyje yra netikras ir ilgai netruks.

Ką turėtumėte daryti, prisipažinę, jog esate emociškai nepastovus? Pradėkite prisimindami, kad emociniai pakilimai ir nuopuoliai yra laikini. Jei esate apimtas depresijos, darykite tai, kas jus džiugina, ir kartokite sau, kad visa tai praeis. Taip ir bus. Argi taip nebūdavo ankščiau?

Jei nerūpestingai žiūrite į gyvenimą – saugokitės, nes tai pavojingas laikas. Pagalvokite apie kvailas praeities klaidas. Neskubėkite jų kartoti .

Kaip apsisaugoti, kai nepavyksta kontroliuoti emocijų? Siūlyčiau tokiais laikotarpiais atidėti ar vengti sprendimų ir įsipareigojimų, kurie turės labai svarbų ir ilgalaikį poveikį jūsų kompanijai. Neplėskite savo verslo apimti euforijos ir neatleiskite pusės savo darbuotojų, kai jūs depresijoje.

Retai surasite žmogų, kuris visada ramus, nesusierzina, niekada nesijaudina ar nebūna prislėgtas. Emocijos - normalu. Jei esate emocingas, vadinasi, gyvenate.

Nuotaikų svyravimai reiškia, kad esate žmogus ir jus gali veikti tiek sėkmė, tiek ir nusivylimai. Tiktai kraštutiniai svyravimai gali jums pakenkti. Jeigu turite priimti sprendimą, geriau atidėkite jį kitai dienai. Nakties miegas gali būti geriausias jūsų draudimo polisas. Juk visi žino, kad rytas gudresnis už vakarą.

Jei taip elgsitės, priimdami svarbius sprendimus, būsite racionalesnis, analitiškesnis, mąstantis, ir jūsų intuicija bus pailsėjusi.

Galbūt jums padės ši idėja. Ją pasiūlė mano draugai, turėję panašių problemų. Pasirodo, jiems padėjo dienoraštis. Kiekvieną rytą užsirašykite, kaip jaučiatės . Pamėginkite.

Prisiminkite šiuos tris sėkmės veiksnius: ramumas, šaltakraujiškumas ir apdairumas. Jūs turbūt žinote, kas būna, kai skubame pirkti akcijas aukščiausiame jų kainos pakilimo taške, o, apimti depresijos, pasiduodame ir parduodame žemiausiomis kainomis.

Žinau, jog tai neišmintingi poelgiai, aš pats ne kartą apgailestavau dėl savo investicinių sprendimų.

Tarp kitko, prieš išeidamas į pensiją, aš vis dar šiek tiek emociškai svyravau ir padariau keletą kvailų sprendimų versle. Ko jums padaryti nelinkėčiau.


Dr. Paul E. Adams
Professor Emeritus
Ramapo College
 
  © e-Solution: InDis Baltic