LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Naujienos    Pranešimai spaudai    

LIETUVIŲ MITOLOGINIAI ŽENKLAI - nauja iliustruota knyga aklam skaitytojui

Nevyriausybinė organizacijos "Kultūros artele" pranešimas žiniasklaidai

2009 12 15

„Lietuvių mitologiniai ženklai“ - nauja iliustruota knyga aklam skaitytojui

Filosofas Karlas Jaspersas sakė, kad mitologiniuose paveiksluose kalba simboliai, kurių esmės negalima perteikti jokia kita kalba. Lemtinga viešosios įstaigos „Kultūros artelė“ vadovės Odetės Abromavičiūtės pažintis su Kauno menininku, tapytoju Virginijumi Kašinsku inspiravo projekto, apjungiančio socialinio meno, mokslo, technologijų ir garsovaizdžio atradimus, programą tarptautinio festivalio „Kurk Lietuvoje“ rėmuose - „Kosmogonija, kaip gyvas menas“. 2009 gruodžio 16 d., 11 val. Lietuvos aklųjų bibliotekos lentynas papildys naujai sukurta knyga „Lietuvių mitologiniai ženklai“ neregiams, kurią sukūrė vilnietės - menotyrininkė Diana Raudonienė ir dailininkė dizainerė Asta Jonaitytė.

„Dekoratyvus Virginjaus Kašinsko spalvų spindesys atskleidžia prieš žiūrovo akis idealios, krištolo skaidrumo, krištoliniai aiškios dangiškos sferos pasaulį“, - teigia menotyrininkas Saulius Mikėnas. O kaip tai parodyti aklam žmogui ir perteikti tapytojo kūryboje naudojamus visatos simbolius?

Knygelės „Lietuvių mitologiniai ženklai“ taktilinės iliustracijos suteikia galimybę „pirštų galiukais“ (taip, kaip apie analogišką matančiojo galimybę sakytume „pažvelgti akies krašteliu“) prisiliesti prie Lietuvos mitologijos ir kultūros lobyno.

2009 gruodžio 16 d. 11 val. Lietuvos aklųjų bibliotekoje bus (Skroblų g. 10, Vilnius) pristatoma ir bibliotekai perduodama VšĮ „Kultūros Artelė“ iniciatyva sukurta knygelė su taktilinėmis iliustracijomis „Lietuvių mitologiniai ženklai“. Atsižvelgiant į tai, kad knygelė skirta skaitytojams su regėjimo negalia, ji buvo išleista dviem variantais – brailio raštu aklam bei įprasta plokščiąja spauda padidintu šriftu silpnaregiui skaitytojui. Knygelės pagrindą sudaro septyni mitologiniai ženklai bei juos lydintys tekstai. Taktilines iliustracijas sukūrė ir knygelę apipavidalino dailininkė dizainerė Asta Jonaitytė, tekstą parašė tapytojas Virginijus Kašinskas. Tiek jaunesnis, tiek vyresnio amžiaus aklas skaitytojas Lietuvoje labai pasigenda iliustruotų knygų. VšĮ „Kultūros Artelės“ indėlis, sprendžiant šią problemą, yra sukurta knygelė su taktilinėmis iliustracijomis.

Rėmėjai: Yanos International (Olandija), Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos dirbančiųjų skiriami 2% gyventojų pajamų mokesčio.
Norėdami prisidėti prie mūsų gražių ir naudingų darbų, lėšas prašome perversti žemiau esančiais rekvizitais:
VšĮ „Kultūros artelė“, Įmonės kodas: 300146129. AB „Swedbankas“, A/S LT 73 7300 0100 9181 5353.

PAPILDOMA INFORMACIJA:
Odetė Abromavičiūtė
Mobil. tel. 8 659 69 211
El. paštas: KurkLietuvoje@gmail.com
http://www.CultureArtFact.org


Plačiau apie knygos akliems kūrėjus

VIRGINIJUS KAŠINSKAS
Etnokultūros, lietuvių mitologinių simbolių, nekrokulto tradicijų, sakralinių ritualinių ženklų ir koloristikos kalbą valdantis lektorius, tapytojas, aktyvus kultūrologinių projektų, seminarų ir plenerų dalyvis Virginijus Kašinskas gimė 1955 m. gegužės 15 dieną Šilalės rajone, Žemaitijoje. Nuo 1992 m. jis - Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Mokėsi Kauno dailės mokykloje, Vilniaus Dailės Akademijoje, baigė ir įgijo dailininko-tapytojo specialybę. Dirbo Kauno J. Naujalio meno mokykloje (dabar Dailės gimnazija). Nuo 1996 m. Vilniaus Dailės Akademijos Kauno dailės fakultete dėsto piešimą ir tapybą. Virginijus Kašinskas yra dalyvavęs 106 tapybos, piešinių ir fotografijos parodose Lietuvoje ir užsienyje, iš jų - 52 - personalinės tapytojo parodos. Sėkmingai dalyvauja dailės aukcionuose. Jo darbų turi įsigiję Lietuvos muziejai, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, JAV, Kanados, Prancūzijos, Liuksemburgo, Danijos , Izraelio dailės gerbėjai ir kolekcionieriai. Dalyvauja tapybos pleneruose Lietuvoje ir užsienyje. Su NVO „Kultūros artelė“ bendradarbiauja nuo 2007 m. Plačiau: http://www.virginijuskasinskas.com/

DIANA RAUDONIENĖ
Menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos doktorantė, projektų neregiams Lietuvoje iniciatorė. 2006 m. rugsėjo 7 - 30 d. Lietuvos aklųjų bibliotekoje (Vilnius) surengė parodą „Medis ir linas. Vilniečiai grafikai žmonėms su regėjimo negalia“. 2007 m. ir 2008 m tarptautinėse vasaros meno akademijose „Art Baltica“ - jaunimo su regos negalia dailės mokytoja, nuolatinė festivalio „Kurk Lietuvoje“ parodų ir meno akcijų dalyvė.
2009 m. projekto „Kosmogonija, kaip gyvas menas" dalyvė, knygos su taktilinėmis iliustracijomis „Lietuvos mitologiniai simboliai“ sukūrimo iniciatorė; bendradarbiavo su dailininke dizainere Asta Jonaityte, leidžiant knygą. Plačiau: www.CultureArtFact.org

ASTA JONAIYTĖ
Dailininkė, dizainerė Asta Jonaitytė 2009 m. įgijo magistro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje. Baigiamojo darbo tema: "Taktilinė knyga". Darbą recenzavo Vilniaus dailės akademijos doktorantė Diana Raudonienė. Toliau kartu bendradarbiavo NVO “Kultūros artelė” organizuotame projekte „Kosmogonija, kaip gyvas menas" ir sukūrė naują knygą su taktilinėmis iliustracijomis „Lietuvos mitologiniai simboliai“.

ODETĖ ABROMAVIČIŪTĖ
1993 metais baigė Lietuvos Muzikos ir teatro akademiją, turi chorinių disciplinų ir dainavimo pedagogės diplomą. Ilgametė Vilniaus miesto savivaldybės kamerinio choro „Jauna muzika“ daininkė (1 sopranas), Lietuvos Jaunųjų atlikėjų konkurso (1989 m.) daugelio tarptautinių chorų konkursų laureatė (1989 m. - 1999 m.). NVO „Kultūros artelė“ steigėja ir vadovė; daugelio tarptautinių, socialinio meno ir kultūros, tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektų autorė, siekianti ir gilinanti žinias Europos kultūros vadybos studijose, forumuose ir seminaruose įvairiose Europos šalyse. Nuolat kuria ir įgyvendina tarptautinius projektus vaikams, jaunimui ir senoliams, įtraukia talentingą Lietuvos jaunimą ir savanorius. 2004-2009 metais Odetės Abromavičiūtės sukurti, inicijuoti, įgyvendinti tarptautiniai meno ir kultūros projektai: interneto svetainės www.lipniunas.com, kultūrinio turizmo projektų ciklo Lietuvoje iniciatorė „Metų laikai 2004-2006“, „Moc‘Art 2005-2006”, festivalis „Kurk Lietuvoje“ ir tarptautinė vasaros meno akademija „Art Baltica 2007-2013“. Plačiau: www.facebook.com/oabromaviciute

Trumpai apie NVO „KULTŪROS ARTELĖ“

Jau keletą metų ieškanti skaidrių šaltinių kultūriniuose šalies vandenyse. Joje kunkuliuoja idėjos, pozityvi energija, tarsi magnetas traukianti kiekvieną išsiilgusį naujovių ir harmonijos. Ši organizacija teikia pagalbą jauniems kūrėjams, menininkams, kuria socialinės integracijos planus ir nuolat tiesia šviesos tiltus su verslo pasauliu. Su „Kultūros artele“ dirba laisvi menininkai, savanoriai, kultūros vadybininkai ir kiti specialistai, nestokojantys gerų norų ir vilčių, siekiantys formuoti pilietišką, naują požiūrį į Lietuvos kultūrą ir meną, lavinti augančios auditorijos meninį skonį.

Daugiau informacijos rasite virtualioje erdvėje:

www.CultureArtFact.org
www.myspace.com/ArtBaltica 
www.myspace.com/CultureArtFact 
www.myspace.com/JoanaDaunyte,
www.myspace.com/RegnumMusicale 
www.myspace.com/MildaRasilaviciute 
www.youtube.com/ArtBaltica 
www.yourtube.com/KulturosArtele 
www.myspace.com/AfrikaLT

 
  © e-Solution: InDis Baltic