LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Naujienos    Pranešimai spaudai    

„Tėvyne, o kas paliudys, kad buvau tau duotas?“

Meninės raiškos konkursas

NVO „Kultūros artelė“ pranešimas spaudai
2010 m. vasario 2 d.
Vilnius

Meninės raiškos konkursas
„Tėvyne, o kas paliudys, kad buvau tau duotas?“



NVO „Kultūros artelė“, Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinė mokykla su kitais partneriais, skelbia meninės saviraiškos konkursą „Tėvyne, o kas paliudys, kad buvau tau duotas?” (V. Daunys). Šis konkursas - tęstinė pilietinės meno akcijos „Angelų prisilietimas prie Nevėžninkų koplyčios“ (Panevėžio raj.), kūrybinių dirbtuvių, edukacinių renginių ciklo „Kurk Lietuvoje“ dalis. Konkursas vyks nuo 2010 m. vasario 1 d. iki kovo 11 dienos. Kviečiami dalyvauti Panevėžio ir kitų Lietuvos regiono miestelių bei miesto mokyklų, įvairių specialiųjų ugdymo įstaigų mokiniai, kūrybingas ir krašto paveldui neabejingas gabus jaunimas.

„Konkurso tikslas - skatinti jaunimą jautriau stebėti aplinką, kurioje gyvename, meniškai atskleisti asmeninį santykį su krašto istorija, kultūra, istoriniais objektais meno raiškos kalba, ugdyti jaunimo tautinę savimonę, teisingą tautos kultūros paveldo sampratą“, - teigia daugelių kultūros projektų vadovė Odetė Abromavičiūtė.

Vertinant darbus bus atsižvelgiama į kūrybiškumą, vaizdumą, originalumą, bendrąjį raštingumą, konkurso temos atitikimą, tvarkingumą, faktologinės medžiagos traktavimą. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Rita Stonienė sako: „Norime geriau pažinti gabią augančią jaunąją kartą, kuri domisi istoriniais, kultūriniais objektais, iškiliomis krašto asmenybėmis, jaunimą, gebantį originaliai ir kritiškai mąstyti, puoselėti žodžio meną, ugdyti individualų meninės raiškos stilių“. Su konkurso nuostatais, tikslais ir reikalavimais galima susipažinti interneto svetainėje http://www.cultureartfact.org/index.php?tid=19&sid=243&aid=1217

Ryškiausi ir komisijos vertinimo sulaukę jaunieji kūrėjai bus kviečiami dalyvauti tradicinėje, NVO „Kultūros artelė“ sinergijos pagrindu organizuojamoje 4-oje tarptautinėje vasaros meno akademijoje „Art Baltica“, kuri organizuojama liepos pabaigoje Lietuvos pajūryje. Plačiau apie tai www.myspace.com/ArtBaltica
Dalyviai bus apdovanojami specialiomis dovanėlėmis.

Meno darbeliai laukiami el.paštu: KurkLietuvoje@gmail.com ar siunčiami adresu:
Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinė mokykla.
Aldonos g. 4, LT 35001, Panevėžys.
Meninės raiškos konkursui „Tėvyne, o kas paliudys, kad buvau tau duotas?”

Projekto koordinatorė Panevėžyje - Rita Stonienė, mob. tel. 8 685 44 717.

Papildoma informacija:
Odetė Abromavičiūtė
Mob.tel. 8 659 69211
El. paštas: KurkLietuvoje@gmail.com
www.CultureArtFact.org

 
  © e-Solution: InDis Baltic