LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Naujienos    Pranešimai spaudai    

Pasaulio Lietuvių suvažiavimas. VšĮ „Kultūros artelė“ vadovės kalba

2007 m. rugpjūčio 7 d.


VšĮ „Kultūros artelė“ direktorės Odetos Abromavičiūtės kalba (10 min.) PLB suvažiavime.

 

Nuoširdžiai sveikiname visus susirinkusius į jaukų gamtos prieglobstį „Bajorynėje“.
Dėkojame PLB valdybai už kvietimą dalyvauti suvažiavime, sprendžiant PLB aktualias problemas ir kuriant naujas kultūros, švietimo, komunikacijos strategijas žmogaus labui. Išvardijau visus tris komponentus, nes jie glaudžiai susiję tarpusavyje.

Trumpai apie VšĮ „Kultūros artelė“:
VšĮ „Kultūros artelė“ yra pelno nesiekianti organizacija. Mes teikiame kultūros vadybos ir nemokamas reklamos paslaugas profesionaliems bei pradedantiems atlikėjams, menininkams, rengiame koncertus, kuriame ir patys įgyvendiname socialinius – edukacinius, kultūrinio turizmo projektus. Siekiame spręsti aktualias problemas Lietuvoje, pasitelkus meno kalbą ir raišką. Savo veikla ir novatoriškomis idėjomis, mėginame priversti valstybines institucijas dirbti sparčiau, skatinti jas mums padėti vienu ar kitu klausimu, esant netobuliems įstatymams, - keisti ir teisės aktus.

Didžiausia problema finansavimui iš valstybės biudžeto užtikrinti yra ta, kad VšĮ „Kultūros artelė“ įsteigta fizinio asmens, o ne valstybinės institucijos. Tai reiškia, kad pelno nesiekiančiai organizacijai, įkurtai 2005 m. rudenį, nesudaromos palankios sąlygos natūraliai saviraiškai. Nežiūrint į tai, drauge su mumis savanoriškais pagrindais dirba daugiau nei dešimt atsidavusių ir savo darbo negalinčių nedirbti žmonių. Pagrindinis finansavimas gaunamas tik iš Olandijos partnerių, kurie, patikrinę mūsų organizacinius sugebėjimus tarptautinio kultūrinio turizmo projekte „Metų laikai 2005“, įsitikino veiklos prasmingumu. Įgijome pasitikėjimą ir minimalią finansinę paramą LR mokesčiams susimokėti bei įmonei išlaikyti. Šiandien dar esame gyvi Šv. Dvasios ir draugų pagalba.
Kita problema: kultūros priklausomybė nuo politikų ir jų sąmoningumo.
Problemos pasekmė – mūsų organizacija dar neturi mecenato socialinei – kultūrinei veiklai vystyti. Todėl mes šiandien ieškome naujų būdų, kaip įsitvirtinti Lietuvoje, sugebėti išgyventi gaunant minimaliausią atlyginimą ir be teisės jaustis pilnaverčiu piliečiu. Atsitinka taip, kad mūsų sukurti projektai, kurie konkursų tvarka pateikiami finansavimui gauti, šiandien “maitina” tik didžiąsias kultūrines istitucijas ir biudžetinių įstaigų renginių organizatorius. Nes konkursams pateiktos novatoriškos projektų idėjos, švelniai tariant, “perimamos” šių “kolegų” veikloje. Lietuvoje nėra kultūros vadybos politikos ir etikos. Akivaizdžiausias pavyzdys - LVSO repertuare pasirodžiusi “Kultūros artelė” pateikta idėja su kvietimu bendradarbiauti – tai “Queen symphony”, sukurta pagal Freddie Mercury ir grupės „Queen“ dainas. Šis projektas jau ne kartą skambėjo Lietuvoje bei “Pažaislio” festivalyje. Jei sistema ir tradicijos naujoms idėjoms įgyvendinti Lietuvoje būtų pagarbiai vertinamos, kasmet sutrumpėtų “kryžiaus keliai”, ieškant žmogiškojo kontakto, bei susirašinėjimas profesionalia “stalo teniso Ping-Pong” kalba. Nepaisant to, kol esame jauni ir energingi, veikla dar vyksta, todėl leiskite jums pristatyti naujausius mūsų darbus, tai:

Vasaros meno akademija „Art Baltica Panevėžys 2007-2013“ ir “Europos menų ir parkų festivalis”.

Projekto idėja dar 2005 m. buvo pristatyta tarptautinėje muzikos industrijos mugėje MIDEM (Kanuose, Prancūzija) ir Aichi Expo Lietuva (Japonija).

Projekto struktūra: 1) Kultūra (Klasikinė muzika, šokiai, kamerinė muzika, labdaros koncertai regionuose, vizualiniai menai), 2) Edukacija (psichologija, sportas, sceninis įvaizdis), 3) Gamtos apsauga (edukaciniai-socialiniai projektai, bendradarbiaujant su negalią turinčiais jaunaisiais Vilniaus ir Panevėžio menininkais) 4) Koncertinė praktika ir profesinio meistriškumo ugdymas.

Ilgametę klasikinių projektų įgyvendinimo patirtį turintys savo srities specialistai, pedagogai kartu su viešąja įstaiga „Kultūros artelė“ pirmą kartą nuo 2007-07-20 iki 2007-08-01 organizavo edukacinį - socialinį projektą vaikams ir jaunimui: Vasaros meno akademija „Art Baltica - Panevėžys“. Jo metu sukurti kūriniai vainikavo „Europos menų ir parkų festivalio“ programą.

I-oji vasaros meno akademija „Art Baltica“ susilaukė nepaprastai gražaus jaunimo vertinimo. Kasdien man skambina nekantraudami registracijos datos paskelbimo kitų metų vasarai. Šis projektas – daugiametis. Jame susipina muzika, dailė, fotografija, Rytų kovos meno ir kitų menų šakos, šachmatai, sceninio įvaizdžio, profesionalaus atlikėjo ruošimo edukacinės programos bei kūrybinės dirbtuvės su regėjimo negalią turinčiais ir silpnaregiais vaikais bei jaunimu. Kadangi neatsiejama projekto dalimi laikome socialinį naudingumą, mes lankėmės Panevėžio moterų pataisos darbų namuose, o vakarais sekdavome pasakėles vaikų namų globos auklėtiniams. Vėliau vaikai įsijungė į „Europos menų ir parkų festivalio“ programą ir tapo neatsiejama projekto dalimi. Apie šį projektą rašė Panevėžio regiono spauda, Dienraštis „Respublika“, operatyviai informacinę sklaidą užtikrino „ELTA“.

Projektas skirtas profesiniam jaunų menininkų ir atlikėjų meistriškumui ugdyti, emigravusiam jaunimui susigrąžinti, regos ir klausos negalią turintiems vaikams ir jaunimui, Lietuvos pedagogams, tautinėms mažumoms ir Pasaulio lietuviams. Baigusieji šią akademiją bus pastebėti ir įvertinti pripažinimą pelniusių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorių. Visiems dalyviams buvo įteikti dalyvio pažymėjimai.

Nepaisant to, kad informacinę sklaidą užtikrino ir PLB žiniasklaida („Amerikos lietuvis“), lietuvių ambasados plačiame pasaulyje, vasaros meno akademijoje „Art Baltica“ pasigedome aktyviai muzikuojančio PLB jaunimo. Todėl, įsitikinę projekto naudingumu, galime padrąsinti ir pakviesti prisijungti kurti drauge. Projekto globėja – Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Pagrindiniai rėmėjai „Yanos International Foundation“ (Olandija) ir LKSKS „Nemunas“ (Lietuva).

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Tarptautinis bendradarbiavimas susijęs su mano studijų programa „Europos kultūros projektų vadyba“, kurią organizuoja Briuselyje įsikūręs fondas „Fondation Marcel Hicter“. Deja, šioje programoje esu tik trečia lietuvė. Kodėl? Maniau, kad sąmoningas nenoras dalintis informacija. Pasirodo, kad tik nuo 2008 m. LR Kultūros ministerijos biudžete yra numatytas finansavimas kultūros vadybininkų edukacijai. Mano rezultatas pasiektas per du metus, kai pati kreipdavausi pagalbos ir paramos studijoms bei sulaukdavau tik neigiamo atsakymo. Todėl studijų šį rudenį užbaigti nepavyks ir vėl (trečius metus iš eilės) apeliuosiu į LR Kultūros ministeriją, nes visi studentai mano grupėje yra remiami, išlaikomi savo krašto ar miesto kultūros institucijų ir tik dalinai investuojamos asmenininės lėšos. Tad, praplėtus akiratį ir kolegų ratą pasaulyje, nuolat sulaukiame kvietimų aktyviai dalyvauti užsienio projektuose. Projekto vadovė Leslie Ryan iš Airijos kasmet maloniai kviečia jaunuosius ir pradedančius mažuosius poetus, iliustracijų kūrėjus, dalyvauti tarptautiniame vaikų festivalyje "Eurochild", Italijos ir Ispanijos – socialiniuose kultūros projektuose ir t.t.

Jau įgyvendinti ir tęstinumą turintys projektai:
- šiuo metu įgyvendinamas projektas „Profesionalioji grafika žmonėms su regėjimo negalia“;
- aktyviai siekiame įgyvendinti naująjį mūsų projektą „Vilniaus gidas žmonėms su regėjimo negalia“, kuris galėtų praturtinti Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimus ir „Vilnius – Europos kultūros sostinė“ 2009 metais projektus.
- socialinis edukacinis projektas „Siekiu būti kaip jie...“ 2007 (susitikimai su garbingais Lietuvos piliečiais). Projektas skirtas vaikams, turintiems klausos negalią;
- visus metus vykęs projektas „Moc‘Art 2006“, skirtas W.A. Mozart jubiliejiniams metams;
- 2006 m. Paroda „Medis ir linas. Vilniečiai grafikai žmonėms su regėjimo negalia“;
- 2005 m. Kultūrinio turizmo projektas „Metų laikai“;
- 2004 m. sukurta interneto svetainė http://www.lipniunas.com/
Svetainė skirta prof. kun. Alfonso Lipniūno 100-sioms gimimo ir 60-sioms mirties metinėms. Panevėžyje ir Vilniuje surengti trys minėjimai „Žmogus, nešęs žmogui ir tautai prisikėlimo viltį..." Režisierius bei dokumentinio filmo autorius - Saulius Antanas Varnas. Svetainę kūrėme, atsiradus poreikiui dalintis artimųjų ir giminaičių sukaupta medžiaga, atsiminimais apie šviesios atminties asmenybę ir Lenkijos tikinčiųjų parodyta iniciatyva renkant parašus, kad kunigas būtų vertas paskelbti palaimintuoju. Beatifikacijos bylą Vatikanui rengia generalvikaras kun. Robertas Pukenis (Panevėžio vyskupija).
PLB maloniai prašome padėti rinkti informaciją, susijusią su prof. kun. Alfonso Lipniūno atminimu, kurią nuolat papildome interneto svetainėje www.lipniunas.com

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ IR IŠEIVIJOS DĖMESIUI PRISTATOME:
- Docentės Aldonos Adomaitytės knygą „Aktorinis meistriškumas“;
- Kviečiame susipažinti ir užsisakyti skulptoriaus Kęstučio Krasausko baltosios keramikos darbų;
- Naujai išleistą prof. Juozo Rimo „Atvertys“ kompaktinę plokštelę, su jo atliekamomis lietuvių tautos dainomis;
- Siūlome užsisakyti kompaktinių plokštelių, skirtų vaikų bendravimui su vyresniąja karta, kūrybinei išraiškai bei skoniui lavinti: ankstyvojo ugdymo mokyklėlės „Strazdanėlės“ CD/ DVD "Žaidžiame pasaką: Vištytė ir gaidelis“ (2005, CD/ DVD) „Dangus griūva“ (2006, CD/ DVD). Taip pat kviečiame aptarti lėšų klausimą išliekamąją vertę turintiems įrašams, kurie skirti išeivijoje gyvenančioms jaunoms mamoms; Projekto atlikėjai: ankstyvojo muzikinio ugdymo mokyklėlės visai šeimai "Strazdanėlės" nariai. Projekto autoriai - Sonata ir Petras Kričenai bei aktorė Gintarė Latvėnaitė.
Pasaką „Dangus griūva" seka Veronika Povilionienė. Prodiuserė - Odeta Abromavičiūtė.
- CD ir DVD kainos sutartinės, todėl maloniai prašome pateikti savo užsakymus elektroniniu paštu. Pageidaujamus kiekius bei jums patogiausius pristatymo būdus ir sąlygas aptarsime artimiausiu metu.
- Norėjome sužinoti jūsų sprendimą ir dėl skulptoriaus Alfrido Pajuodžio skulptūros, skirtos emigracijos bangoms iš Lietuvos atminti.

Dėkojame už dėmesį ir kviečiame sekti VšĮ „Kultūros artelė“ naujienas interneto svetainėje www.cultureartfact.org
 
  © e-Solution: InDis Baltic