LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Naujienos    Pranešimai spaudai    

Darnios plėtros pavyzdys Lietuvai

OLANDIŠKOS KLUMPĖS, MUZIKA, PASAKOS IR KITI MAŽI STEBUKLAI


P R A N E Š I M A S Ž I N I A S K L A I D A I

2007 m. lapkritis 22 d., Vilnius

OLANDIŠKOS KLUMPĖS, MUZIKA, PASAKOS IR KITI MAŽI STEBUKLAI

Kai per langą švietė saulė, žiema pradžiugino pirmuoju baltu sniegu bei šaltuku, miškas pasipuošė balta skara, tituluotieji Karališkojo Bredos vyrų choro kamerinės grupės nariai, elegantiškus koncerto frakus iškeitę į statybininko apdarą, pasiraitoję rankogalius nuo ankstaus ryto iki vakaro, vis padainuodami, plušėjo Kuršėnų vaikų globos namuose. Jie džiugino vaikus savo buvimu šalia, žaidė ir piešė su jais, mokė kurti pasakas pačių dovanotame namų teatre „Madame Breda Theatre“, tapė naują ir rekonstravo sovietmečio laikų freską, klausėsi jaunųjų talentų koncerto, mėgavosi skaniu maistu ir Kuršėnų krašto žmonių svetingumu.

Karališkasis Bredos vyrų choras yra vienas seniausių Olandijos chorų. Karalienė Vilhelmina 1905 metais suteikė jam „karališkojo“ titulą. Karalienė Beatričė 1986 metais pratęsė šio garbingo pavadinimo galiojimą. „Mūsų choras jau garbaus amžiaus, bet mes nesame tokie seni“ - šmaikštavo dabartinis choro prezidentas Frans Luÿben. Sinergetiškumu, socialine veikla, dosnumu ir geraširdiškumu garsėjantis vyrų kolektyvas vienija apie devyniasdešimt vyrų. „Aktyviai dainuojame, bendraujame ir kasmet mes keliaujame po pasaulį“ – pasakoja choro viceprezidentas Hans Talboom. Idėjos iniciatorius bendradarbiauti su Lietuva buvo Dr. Adriaan J. H. Korver („Yanos International Foundation“ programų vadovas ir choro narys). Todėl septyniasdešimt dainininkų, taip pat juos lydinti fanų grupė 2005 metais dalyvavo pirmoje kultūrinio turizmo programoje „Metų laikai: pavasaris - vasara 2007“, kurią kūrė muzikė Odeta Abromavičiūtė. Projektas buvo skirtas įstojimo į Europos sąjungą metinėms, o po sėkmingai įgyvendinto sumanymo buvo įkurta viešoji įstaiga „Kultūros artelė“, kuri ir toliau bendradarbiauja su olandais.

Lankydamiesi mūsų šalyje olandai koncertavo su žymiais Lietuvos ir Lenkijos muzikais, daug keliavo po šalį, susitiko su NATO kariais, kurie ir inicijavo pažintį su Kuršėnų vaikų globos namų auklėtiniais. Dirigento Marcel Verhoeff ir dvidešimt septynis metus prezidentavusio p. Hans Talboom sprendimu, grįžęs į savąjį miestą choras surengė labdaros koncertą. Jo metu surinkta 5.000 eurų. Už šias lėšas nupirkta statybinių medžiagų Kuršėnų vaikų globos namų dalinei rekonstrukcijai ir freskų išsaugojimui.
 
Penkiolika choristų - statybininkai

Karališkojo Bredos vyrų choro penkiolika narių nuo lapkričio 11 iki 17 d., padainuodami, linksmai plušo Kuršėnų vaikų globos namuose — renovavo III aukšto vienos vaikų šeimynos (grupės) patalpas: nudažė kambarius, koridoriaus sienas, paklojo naują grindų danga, rekonstravo sovietmečio laikų freską ir nupiešė naują su Bredos miesto Katedra, kurioje renkamos aukos. Ši nauja freska (autorius p. Theo Melis) ilgam primins geradarius bei auksabalsius iš Olandijos. Choristų rate buvo statybininko amatą išmanantis specialistas, kuris prireikus kolegoms talkino patarimais. Jie skubėjo laiku atlikti visus numatytus darbus, tačiau vienam uždainavus, netikėtai kitame kambaryje ar koridoriuje pasigirsdavo sodriu balsu pritariant kitus.

Meninės saviraiškos vakaras

Viešosios įstaigos „Kultūros artelė“ pagalba iš mažos choristo užuominos apie norą vaikams padovanoti olandiškų dainų giją, apsilankymas Kuršėnų vaikų globos namų erdvioje koncertų salėje (Pramonės g. Nr. 2, Kuršėnai, Šiaulių raj.) virto turiningu, įsimintinu ir neįprastu meninės saviraiškos vakaru, vykusiu 2007 m. lapkričio 14 dieną. Olandai ne tik turėjo retą galimybę pristatyti vaikams savo šalies dainas, papasakoti apie tai, kaip įvairiose šalyse koncertuojantys choro nariai Lietuvoje tapo statybininkais, pasidalinti įspūdžiais apie Kryžių kalną ir tai, kaip jie ilgai galvojo apie šią susitikimo akimirką būdami Bredoje. Užsienio svečiai ir vaikų globos namų šeimos turėjo puikią progą susipažinti su jaunaisiais Kuršėnų meno mokyklos talentais, liaudies instrumentų ansambliais, poetės ir bardės Vilhelminos Imbrienės poezijos posmais apie artėjančias Šventas Kalėdas ir žiemą, pasigrožėti jaunosios dailininkės Linos Zelenytės (dailės mokytoja Nijolė Bilevičienė) mokykloje surengta spalvinga piešinių paroda.
Džiaugsmo neslėpė ir mažieji, po koncerto sulaukę teatralizuoto susitikimo su pasakos fėjomis: Šiaulių apskrities viršininko administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Gintare Juškiene, vaikų bibliotekos vedėja Danute Dauniene ir meninės saviraiškos organizatore Odeta Abromavičiūte, bei Raudėnų seniūnijos atstovais.Visa ši grupė prieš miegą mažiesiems sekė savo mylimas vaikystės pasakas. Vaikučiams sumigus, užsienio svečiai turėjo galimybę susipažinti su vieno ryškiausių naujosios kinematografininkų kartos atstovu, Šiauliuose gimusiu režisieriumi ir operatoriumi Šarūnu Bartu bei jo filmais. 2005 m. režisierius sulaukė tarptautinio pripažinimo dalyvaudamas kino filmų festivalyje Kanuose (Prancūzijoje).

Dovanų ir džiaugsmingų emocijų lietus

Energingos, kūrybingos pedagogės Audronės Vaitiekūnienės dėka pavyko sukurti muzikinę staigmeną. Ją užsienio svečiams padovanojo Kuršėnų meno mokyklos ir jos Raudėnų filialo moksleiviai su mokytojai. Koncerto programoje muzikavo: Karolina (kanklės) ir Kazimieras (birbynė) Lubiai (pedagogai Rima Ananjavienė ir Alvaidas Bernotas); „Žemaitiškų kanklių ansamblis“ (meno vadovė Audronė Vaitiekūnienė); Trio - Dovilė Streckytė (smuikas), Alvaidas Bernotas (birbynė) ir Danutė Streckienė (koncertmeisterė). Smagiais valso ir polkos garsais visą salę išjudino „Kuršėnų liaudies instrumentų orkestras“ (vadovai Nijolė Kačinskienė ir Alvaidas Bernotas).

Meninės saviraiškos vakarą vainikavo Karališkojo Bredos vyrų choro kamerinės grupės atliekamos liaudies dainos ir atminimo dovanos. Choro dalyvis, dailininkas ir freskos autorius p. Theo Meis vaikų globos namų auklėtiniams padovanojo savo šeimos namų teatrą pavadinimu „MADAME Breda Theather“ (P.S. pavadinimas MADAME slepia šeimos inicialus: MA – dukros vardo pirmas skiemuo, DA - sūnaus vardo skiemuo, ME – šeimos pavardė) bei daug lėlių. Svečiai su šiomis lėlėmis net suvaidino trumpą, ekspromtu sukurtą humoristinę pjesę, apie tai, kaip jie čia dirba ir gyvena. Dar viena svečių dovana — Karališkojo Bredos vyrų choro nuotrauka, kurioje įamžintas koncertas Vilniuje Šv. Jonų bažnyčioje su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru ir dirigentu Marcel Verhoeff. Renginio iniciatorė Odeta taip pat sulaukė šiltos vaikų dovanos – Linos Zelenytės siuvinėto paveikslo. Kuršėnų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja Audronė Vaitiekūnienė padovanojo svečiams meno mokyklos vaikų sukurtų rankdarbių, autorinių keramikos darbelių, už kuriuos olandai atsidėkojo dainomis ir tikru nuoširdumu.

„Mes esame nustebinti, kad savo laiką aukojate mūsų vaikams“, — dėkodamas olandams, jauniesiems atlikėjams, organizatoriams, Šiaulių krašto valdininkams, seniūnams, vaikų bibliotekos darbuotojams, pedagogams ir žurnalistams sakė Feliksas Rudzinskas, Kuršėnų vaikų globos namų direktorius.

VšĮ „Kultūros artelė“ direktorės, šio projekto koordinatorės Odetos Abromavičiūtės teigimu, bendradarbiavimas su olandais tęsis. Kilnią misiją įvykdžiusiems choristams sugrįžus, Bredos miesto bendruomenė Kuršėnų vaikų globos namams ruoš kalėdines dovanėles ir surinktas lėšas paskirs vaikučių reikmėms. Tad visi norintys Lietuvoje pasitikti Kalėdas širdimi ir konkrečiais darbais, kviečiami įsijungti į tarptautinę kūrybinę komandą - sekti pasakas, padovanoti muzikinę dovaną bei teikti visokeriopą paramą. Jie to siekiate, esate kviečiami susisiekti su organizatoriais. Kol esame taikios žemės gyventojai, lai jaukūs kūrybiniai susitikimai pavirs mažais stebuklais bei įsimintinomis dovanomis visiems, kuriems reikia jūsų . „Mylėk savo artimą kaip patį save”.

Renginio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja:
• Svajonei (5 m.) ir Danielei (10 m.) Raudonytėms už savo padovanotas knygeles Kuršėnų vaikų globos namų vaikučiams;
• Viešoji įstaiga "Studija Kinema" - už galimybę populiarinti Lietuvos meną;
• Šiaulių viršininko administracijos ryšių su visuomene vadovei Irenai Budrienei už geranoriškumą, bendradarbiavimą ir informacinę sklaidą Šiaulių regionine;
• Kristinai Kaziūnienei, p. Vidai už pastogę, svetingumą ir galimybę dirbti nesant biure;
• Kuršėnų meno mokyklai už sukurtas dovanėles bei koncertą užsienio svečiams;
• Kuršėnų vaikų globos namų direktoriui, jo pavaduotojoms, pedagogams už meilę ir atvirumą vaikams bei auginamus talentus Lietuvai.
• Kuršėnų vaikų globos namų vaikams, kurie taip nuoširdžiai klausėsi ir šiltai priėmė jiems skirtą suaugusiųjų meilę.
• Šiaulių krašto televizijoms: „S plius“ Nijolei ir Justinui Visockams, ir „LTV“ korespondentei Redai Gilytei ir operatoriui.
• Gerbiamam „Šiaulių kraštas“ žurnalistui Algimantui Brikui už laiką ir informacinę paramą.
• Naujienų agentūrai ELTA – už humaniškumą, gerų ir kilnių darbų sklaidą.
• Karališkajam Bredos vyrų chorui – už tai, kad jie yra tikri ir išmintingi draugai.

Nuotraukų galerija:

- Bredos vyrų choro nariai Kryžių kalne (po dviejų metų) |2007-11-18|

-
KVGN - Pasakų fėjos ir kiti maži stebuklai.
Pasakų fėjos: Šiaulių apskrities viršininko administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Juškienė, Kuršėnų vaikų bibliotekos vedėja Danutė Dauniene ir meninės saviraiškos vakaro organizatorė Odeta Abromavičiūtė.
Meniškieji Nykštukai: Karališkojo Bredos vyrų choro nariai

-
KVGN - Šiaulių TV, freskos ir baigiamieji darbai |2007-11-18|
Tituluoti olandai ir LT menininkai padeda Kuršėnų vaikų globos namams

-
KVGN - 'Metų laikai: ruduo - žiema 2007' koncertas vaikams ir jaunimui |2007-11-18|
Jungtinis Lietuvos ir Olandijos atlikėjų koncertas, pasakų fėjos, teatras ir lietuviškų filmų peržiūra

-
KVGN - Tituluoti olandai ir LT menininkai padeda Kuršėnų vaikų globos namams
Karališkojo Bredos vyrų choro nariai ir Kuršėnų meno mokylos dir. pavaduotoja Audronė VaitekūnienėDaugiau informacijos:
Direktorė Odeta Abromavičiūtė
Mobil. tel. 8 ~ 659 69 211; tel./faks (8 ~ 5) 234 80 95
El. p: info@CultureArtFact.org/ CultureArtFact@gmail.com
http://www.CultureArtFact.org

Banko rekvizitai galintiems prisidėti:
VšĮ „Kultūros artelė“, įmonės kodas 300146129
AB „Hansabankas“
Atsiskaitomoji sąskaita LT 737300010091815353


VšĮ "Kultūros artelė"

 
  © e-Solution: InDis Baltic