LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Naujienos    Pranešimai spaudai    

Tituluoto kolektyvo vizitas

Inga Baga, 2005-04-28

Paprastai epitetu „karališkas“ apibūdiname reiškinius ar daiktus, susijusius su prabanga bei kokybe. Tad sukluskime – gegužės viduryje į mūsų kraštą atvyksta Karališkasis Breda miesto vyrų choras iš Olandijos. Lygiai prieš šimtą metų garbingą „karališkojo“ choro titulą šiam dainininkų sambūriui suteikė pati Jos Didenybė Olandijos karalienė Vilhelmina, o 1986 metais Jos Didenybė karalienė Beatričė oficialiai pratęsė šio garbingo pavadinimo galiojimą.
Turbūt nepasirodys keista, kad ir tarp choro klausytojų minimi Olandijos karališkosios šeimos nariai, valdžios atstovai, pramonės magnatai bei žymūs užsienio veikėjai, tokie kaip Lenkijos prezidentas Kwasniewskis ar neseniai miręs popiežius Jonas Paulius II. Be daugybės koncertų gimtajame Breda mieste bei visoje Olandijoje choras daug koncertavo ir daugelyje Europos šalių.

Karališkasis choras
Paprastai epitetu „karališkas“ apibūdiname reiškinius ar daiktus, susijusius su prabanga bei kokybe. Tad sukluskime – gegužės viduryje į mūsų kraštą atvyksta Karališkasis Breda miesto vyrų choras iš Olandijos. Lygiai prieš šimtą metų garbingą „karališkojo“ choro titulą šiam dainininkų sambūriui suteikė pati Jos Didenybė Olandijos karalienė Vilhelmina, o 1986 metais Jos Didenybė karalienė Beatričė oficialiai pratęsė šio garbingo pavadinimo galiojimą.

Turbūt nepasirodys keista, kad ir tarp choro klausytojų minimi Olandijos karališkosios šeimos nariai, valdžios atstovai, pramonės magnatai bei žymūs užsienio veikėjai, tokie kaip Lenkijos prezidentas Kwasniewskis ar neseniai miręs popiežius Jonas Paulius II. Be daugybės koncertų gimtajame Breda mieste bei visoje Olandijoje choras daug koncertavo ir daugelyje Europos šalių.

Dainuojantys senjorai ir jų Maestro
Šis garbingas muzikuojančių vyrų sambūris vienija apie 90 narių, kurių amžiaus vidurkis – 65 metai. Visi choristai – įvairiausių profesijų atstovai, mylintys muziką ir sugebantys atlikti pakankamai sudėtingą repertuarą. Į Lietuvą atvyksta didžioji jų dalis – apie 60 dainininkų, kurie kartu su žymiais Lietuvos atlikėjais paklus choro vadovo Marcel Verhoeff mostui.
Daugiau kaip prieš dvylika metų chorui pradėjęs vadovauti Marcel Verhoeff – neužilgo penkiasdešimtmetį švęsiantis energingas bei artistiškas dirigentas. Vien pažiūrėjus į jo užimamų pareigų sąrašą aišku, kokia tai neeilinė ir spalvinga asmenybė: 1992 m. pradėjęs vadovauti Karališkajam Breda vyrų chorui, po metų jis tapo ir Maskvos Dono kazokų choro bei Sofijos „Bulgarijos vyrų balsų“ vyriausiuoju dirigentu. Tais pačiais metais šis nenuilstantis muzikas buvo pakviestas dirbti Vroclavo operos (Lenkija), o vėliau ir Rumunijos Iasi valstybinės filharmonijos „Moldava“ bei Cluj-Napoca nacionalinės operos choro ir orkestro kviestiniu dirigentu. Be to, Olandijos Gynybos Ministerija paskyrė Marcel Verhoeff visų šalies karinių orkestrų patarėju meno ir kūrybos klausimais bei vienu iš Karališkojo karinio orkestro (KMK) dirigentų.

Įspūdinga kultūrinė veikla
Būtent su Marcel Verhoeff vadovavimu sietinas ypatingas choro kūrybinės veiklos suklestėjimas. Šis muzikalių vyrų kolektyvas džiugino klausytojus ne tik dalyvaudamas įvairiose savo gimtojo miesto bei krašto šventėse, bet ir koncertuodamas įvairiose užsienio šalių salėse, miestų aikštėse, bažnyčiose. Būtent W.A. Mocarto „Karūnavimo mišias“, kurias išgirs ir Lietuvos klausytojai, Breda vyrų choras atliko Šv. Petro Katedroje Vatikane. Audiencijos pas Šventąjį Tėvą metu, savo vadovo energingo temperamento dėka choras net sukūrė spontanišką muzikinį hepeningą!

Savo šalyje Karališkąjį Breda vyrų chorą ypač išgarsino tradiciškai rengiami koncertai: „Išleistuvių šokių vakarai“ bei „Klasikos naktys“. Taip pat Kūčių bei Kalėdų koncertai bažnyčiose, kuriose ne visada telpa visi norintys paklausyti šio kolektyvo muzikavimo. Nuoširdžiai dainuojantiems senjorams publika dažnai ploja stovėdama.

Choro veikla galėtų būti gražiu pavyzdžiu Lietuvos pensininkus globojančioms institucijoms bei organizacijoms. Mūsų krašto garbingo amžiaus žmonės dažniausiai pasmerkti ekonominiams nepritekliams ir bendravimo bei kultūrinės savišvietos stokai, o jų bendraamžiai olandai aktyviai dalyvauja savo miesto bei visos šalies kultūriniame gyvenime, praktikuoja vadinamą „kultūrinį turizmą“, lankydami užsienio kraštus, susipažindami su jų kultūra, koncertuodami su žinomais atlikėjais.

Į mūsų šalį Karališkasis Breda miesto vyrų choras atvyksta su gražia kultūrine misija: du koncertai, įvyksiantys tą pačią dieną, skirti penkioliktoms Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinėms bei Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą vienerių metų sukakčiai paminėti. Beje, pastarajai bus skirta ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos - internato vaikų piešinių paroda „Europietiškas gimtadienis“, kurią Europos skulptūrų parke planuoja surengti olandų choro viešnagės organizatoriai.

Lietuvoje talkins mūsų profesionalai
Kartu su svečiais iš Olandijos koncertuos ir pripažinti Lietuvos muzikiniai kolektyvai: choras „Vilnius“ (vadovas prof. P.Gylys) bei Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (vadovas prof. G. Rinkevičius). Taip pat dalyvaus solistai Milda Smalakytė, Jurga Prakelytė, Audrius Rubežius, Radoslaw Zukowski (Lenkija), vargonininkė Renata Marcinkutė – Lesieur ir varinių pučiamųjų kvartetas.

Gegužės 15 dieną, 12 val., Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje išgirsime pirmąjį koncertą, gražiai įsiliesiantį į sakralinės muzikos koncertų po mišių ciklą - šioje bažnyčioje pradėtą puoselėti naują tradiciją. Skambės W.A. Mocarto bei P.Damiani muzika. Pažymėtina, kad šio renginio metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčios naujo vitražo sukūrimui.

Tą patį sekmadienį, 18 val., Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Apaštalo Jono Evangelisto bažnyčioje įvyks antrasis koncertas, kurio metu tarp kitų kūrinių bus atliktos ir W.A. Mocarto „Karūnavimo mišios“ bei Bohuslav Matinu “Polny Mše” („Lauko mišios”). Pastarojo kūrinio atlikimą choras skiria Olandijos NATO karių misijai Lietuvoje pagerbti, tad tarp kviestinių koncerto klausytojų išvysime ir šios draugiškos užsienio valstybės kariūnus.

Inga Baga

 
  © e-Solution: InDis Baltic