LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Naujienos    

Apie mus rašo

  INFORMANIJA
www.informanija.lt
  Švietimo naujienos
Informacinis leidinys pedagogams
  Vilnius NOW!
Mėnesinis žurnalas anglų ir rusų kalbomis
  EVENTS in LITHUANIA
Direktorė ir redakorė Laura Praniauskaitė.Mob:+37063818976, el.pšt: info@eventslt.com
  RESPUBLIKA
Žurnalistė Rasa VELIJEVAITĖ-SMORIGINIENĖ
  Dienraštis LIETUVOS ŽINIOS
Milda Kniežaitė
  Savaitraštis NEMUNAS
Teksto autorė - menotyrininkė Diana Raudonienė
  Verslo Žinios
Goda Ambrazas, Jolanta Vaitiekūnienė, Rima Rutkauskaitė
  Žurnalas VEIDAS
Inga Baga
  PANEVĖŽIO BALSAS, SEKUNDĖ, AKIRATIS
Rita Kasparienė, Laima Lapėnienė, Raimonda Mikučionytė
  Dienraštis ŠIAULIŲ KRAŠTAS
http://www.skrastas.lt
  UŽSIENIO SPAUDA
"Amerikos Lietuvis" (JAV), Suomija, The Cork Examiner (Airija), Zuri Woche Werlags ir VR, VEVEY(Šveicarija), L'Osservatore Romana(Vatikanas)

 
  © e-Solution: InDis Baltic