LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Foto galerija    2005    

Prof. kun. Alfonso Lipniūno jubiliejiniai 2005 metai

2005.05.08, Minėjimas LOBT skirtas žuvusiems Antrojo Pasauliniame kare; 2005.03.09. Minėjimas Panevėžio Muzikiniame teatre;2005.04.04 Vilniuje, KGB muziejuje ir Kauno IX fortas.


2005.05.08, Vilnius
Minėjimas LNOBT, skirtas žuvusiems Antrojo Pasauliniame kare.
2005.03.09, Panevėžys
Minėjimas Muzikiniame teatrre, skirtas prof. kun. Alfonso Lipniūno jubiliejui
 

2005.04.04, Vilnius
KGB muziejus, parodos atidarymas.
Parodos kuratorius - Monsinjoras Juozapas Antanavičius
Parodos organizatorius - kun. Alfonso Lipniūno sunėnas Alfonsas Lipnickas
   

2005.05.15
Študhofo koncentracijos stovyklos kankiniai Kauno IX forte muziejuje.

Minint garbingą jubiliejų aktyviai renginiuose dalyvavimo ir Kunigo Alfonso Lipniūno vidurinė mokykla Panevėžyje. Mokyklos direktorius Jonas Knizikevičius. Maloniai kviečiame apsilankyti mokyklos foto galerijoje.
Mokykloje veikia ir Jaunųjų lipniūniečių būrelis.

Prie mokyklos memorialinio muziejaus steigimo ir įkūrimo daug prisidėjo Mon. Antanavičius, Alfonsas Lipnickas ir kunigo dukterėčia, mokyklos garbės narė p. Apolonija Abromavičienė.

Pumpenai. Kun. Lipniuno sodyba. Memorialines lentos atidengimo ceremonija

Nuotraukoje: Kun. Alfonso Lipniūno gimtinėje (Pumpėnų kaimas, Pasvalio raj.).
Sūnėnas Kazimieras ir Aldona Jankevičiai, prof. kun. A. Lipniūno studentė, sūnėnas Alfonsas Lipniūnas, Odeta ir Juozas Abromavičiai prie memorialinės lentos Pumpėnuose.

LUX AETERNA:
Su giliu liūdesiu pranešame, kad aktyvus kun. A. Lipniūno palaikų perkėlimo į Lietuvą organizatorius a.a. Kazimieras Jankevčius savo kelionę šioje žemėje baigė. Jis palaidotas Seredžiaus kapinaitėse 2006.11.02 ir A.A. Juozas Abromavičius (*1937.01.03 - 2000.08.01) palaidotas ant smelėto kalnelio Karmėlavos kapinaitėse (šalia Kauno).

Lipnickaites - Jankevicienes sodyba TALKONIU kaimas

Nuotraukoje: Talkonių sodyba (Pasvalio raj.), kurioje gyveno Pranas (Justo) ir Apolonija Lipnickaitė Jankevičiai.
Čia augo gausi 10 vaikų šeima.

 
  © e-Solution: InDis Baltic