LT  EN  
 
  Martin A. Dege

KurkLT:Art Baltica    

EMIP festivalis 2007


KULTŪRA – GAMTOS APSAUGA - KULTŪRINIS TURIZMAS
Festivalio tikslas - bendram regioninės plėtros projektui sukviesti įvairių šalių profesionalius menininkus, pedagogus, jaunuosius atlikėjus, regionų bendruomenes, visus ieškančius naujovių ir harmoningos aplinkos Europos kontekste.

\'Projekto EUROPOS MENŲ IR PARKŲ FESTIVALIS 2007
- tai gamtos, žmogaus ir laisvos meninės saviraiškos vienovė gražiausiu ir kultūriniam turizmui patraukliausiu vasaros laikotarpiu. Tai kultūros ir menų klasteris, kuris vyks naujose netradicinėse erdvėse, kultūrinio paveldo objektuose, skulptūrų parkuose, botanikos soduose. Festivalį vainikuos vasaros akademijos „Art Baltica“ metu jaunimo simfoninio orkestro parengta programa, kūrybinėse dirbtuvėse sukurti kūriniai, parodos.

FILOSOFIJA - Kartą gyveno klajoklis, kuriam nerūpėjo išgarsėti. Nors turėjo daug progų gauti aukštas pareigas, jis vis ieškojo mokytojų, kurie padėtų įvaldyti penkis dalykus: citrą, šachmatus, knygą, tapybą ir kardą. Citrą atskleidė jam muziką, kuri išreiškia sielą. Šachmatai išugdė strateginį mąstymą ir gebėjimą atsakyti į priešininko ėjimus. Knygos davė akademinį išsilavinimą. Tapyba buvo grožio ir jautrumo pratybos. Kardas suteikė galimybę būti sveikam ir apsiginti.

Vieną dieną mažas berniukas paklausė klajoklio, tą tasai darytų, jei netektų šių penkių dalykų. Iš pradžių klajoklis sumišo, bet greitai suprato, kad citra neskamba be žmogaus, šachmatų lenta yra niekas be žmogaus, knygai reikia skaitytojo, teptukas ir tušas nejuda patys, o kardas negali būti apnuogintas be rankos. Jis suvokė, kad jis lavinosi ne dėl įgūdžių. Tai buvo kelias į esmingiausią savo būties dalį.

Deng Ming Dao “365 DAO. Įžvalgos kasdienai”

PROJEKTO AUTORĖ IR VADOVĖ
O.Abromavičiūtė
 
  © e-Solution: InDis Baltic