LT  EN  
 
  Martin A. Dege

KurkLT:Art Baltica    

Projekto vizija 2004


Lietuva ● Lithuania ● Lituanie ● リトアニア ● Litouwen


LATGA-A projekto registracijos Nr. 605, 2004 10 29
Projekto registracijos Nr. 0184, 2005 11 15

DURYS: (PDF)
EMIPF vizijos pristatymas 2005 metais

EMIPF vizijos pristatymas 2005

EMIPF vizijos pristatymas 2005EUROPOS MENŲ IR PARKŲ FESTIVALIO 2007 - 2013 VIZIJA – tai klasikinės ir šiuolaikinės muzikos (koncertų, muzikinių spektaklių), poezijos, šokio, vaizduojamojo meno (parodų, vaizdo ir garso instaliacijų) ir edukacinių projektų (ankstyvojo vaikų muzikinio ugdymo metodikos, gamtos apsaugos), diskusijų klubo, sportinių ir meninių akcijų ir t.t. pristatymai naujose erdvėse pavasario-vasaros ir rudens-žiemos sezonais. Festivalis atviras kultūrinei ir geografinei įvairovei. Kviečiami įvairių šalių profesionalūs menininkai: kompozitoriai, muzikantai, dailininkai, gamtovaizdžio specialistai, poetai, artistai, talentingas jaunimas ir senjorai.

Festivalio koncepcija - gamtos, žmogaus ir laisvos meninės saviraiškos vienovė.

KULTŪRA – GAMTOS APSAUGA - KULTŪRINIS TURIZMAS

• Kultūra (klasikinė ir kamerinė muzika, šokiai, labdaros koncertai regionuose, vizualiniai menai);
• Edukacija (psichologija, sveika aplinka, sportas bei sceninis ivaizdis);
• Gamtos apsauga (edukaciniai-socialiniai projektai bendradarbiaujant su regos ir klausos negalią turinčiais jaunaisiais Vilniaus ir Panevėžio regionų jaunaisiais menininkais);
• Kultūrinis turizmas (intelektualinio produkto kūrimas, pristatymas Lietuvos bei užsienio partnerių projektuose).

VIETA
• Lietuvos ir Europos skulptūrų parkai.
• Botanikos sodai
• Kultūros paveldo vietovės, dvarai su parkais.
• Lietuvos miestų, rajonų koncertų salės ir bažnyčios.
• Turizmo ir poilsio vietos.

DALYVIAI
• Tarptautinį pripažinimą pelnę Lietuvos ir užsienio menininkai.
• Dailės, muzikos ir teatro akademijų studentai.
• Lietuvos ir užsienio šalių muzikos mokyklų ir menų gimnazijų moksleiviai.
• Jaunieji tarptautinių konkursų laureatai.
• Aklųjų, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų internatinių mokyklų moksleiviai.

NOVATORIŠKUMAS
• Jaunimo savivaldos pagrindais kuriamas festivalio simfoninis orkestras, kuriame gros talentingiausi jaunieji Lietuvos atlikėjai.
• Potencialios festivalio partnerės – tai įmonės, kurių pavadinimas prasideda „Euro…“.
• Atviros erdvės, parkai, botanikos sodai, gamta – tai netradicinė erdvė meno sklaidai ir naujų pojūčių atradimams.
• Socio-kultūra, neįgaliųjų integracija į gyvenimą, pasitelkiant menus ir saviraišką.

PROJEKTO TĘSTINUMAS
• Tikimės, kad projektai bus perkelti į Vilniui giminingų Europos miestų koncertų sales bei kultūros centrus, viešosios įstaigos Kultūros artelė partnerių užsienyje bei parkus po atviru dangumi.

Sieksime, kad festivalis būtų pripažintas kaip naujoviškos meninės veiklos skleidėjas, lavinantis žmonių fantaziją ir skonį, kviečiantis bendrauti, kurti perspektyvią ir novatorišką jaunimo kultūrinio užimtumo koncepciją bei nacionalinį kultūrinį palikimą, skatinantis jaunosios kartos saviraišką ir likimo nuskriaustų žmonių integraciją į visuomenę.

Europos menų ir parkų festivalis - tai ilgametis projektas, formuojantis nuoseklią, savitą ir modernią Lietuvos kultūros tradiciją, kviečiantis dialogui įvairių meninių pažiūrų žmones.

Norėdami dalyvauti, užpildykite savo rekomenduojamo projekto formą, kurią rasite interneto svetainėje Dalyvio paraiškos forma (pdf) arba išsiūsime ją el. paštu: info(eta)cultureartfact.org

Užsienio partneriams rekomenduojame pristatyti Lietuvos atlikėjus jų projektuose ir kviečiame realizuoti programas Lietuvoje. Kultūrinis turizmas – tai naujos kartos iššūkis mums visiems. Įžvalgiai kviečiame visus kurti drauge!

Susisiekite su mumis:
E–mail: info (eta) cultureartfact.org

Partneriai: ● www.yanos.nl ● www.solvings.lt ● www.botanikos-sodas.vu.lt
Informaciniai partneriai: www.indis.lt ● www.lrt.lt (Klasika) ● www.eb.lt

 
  © e-Solution: InDis Baltic