LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Kultūros ekonomika


KREIPIMASIS DĖL PARAMOS\'\'

Jūs galite skirti paramą viešosios įstaigos „Kultūros artelė“ kūrybinei, meninei ir socialinei veiklai.
Paramos gavėjo statusą liudijantys dokumentai (pdf)
Įgyvendinti projektai (2005 - 2010)

http://www.lipniunas.com
http://www.CultureArtFact.org
http://www.myspace.com/CultureArtFact  
http://www.myspace.com/ArtBaltica
http://www.myspace.com/MildaRasilaviciute  
http://www.myspace.com/JoanaDaunyte  
http://www.myspace.com/RegnumMusicale  
http://www.myspace.com/AfrikaLT  
http://www.myspace.com/Loreta.Taluntyte  
http://www.youtube.com/KulturosArtele  
http://www.youtube.com/CultureArtFact  

Naujai kuriami projektai (2011-2015)

1) Šiuo metu plečiame veiklos geografiją. Tęsiame sukurtų ir kuriamų socialinės integracijos/menininės saviraiškos projektų įgyvendinimą Nyderlanduose. Su fondu "smARTroots" vystome Baltijos jūros šalių programą ART BALTICA.
2) www.KurkLietuvoje.LT
Kadangi atsirado LR Vyriausybės remiamas projektas "Kurk Lietuvai", bet Patento pavadinimui neturi, mes nekovosime dėl garbės ir orumo politikų šešėliuose. Mes susikursime naujų projektų.
3) www.BalticGuide4Blind.eu (sustabdytas dėl lėšų stygiaus)
4) www.stichtingsmARTroots.eu 

JŪSŲ SKIRIAMOS LĖŠOS BUS NAUDOJAMOS:

1. Sukurti ir įgyvendinti unikalius meninius, autorinius projektus jaunimui, senjorams ir vaikams;
2. Užtikrinti kuriamų, tradicinių projektų profesionalų išpildymą;
3. Padengti projektų bei veiklos administravimo išlaidas;
5. Kurti reklaminę projektų atributiką (vėliavas, skrajutes, lankstukus, atvirukus ir kt.);
6. Formuoti pozityvų Lietuvos kultūros įvaizdį pasaulio kultūros žemėlapyje;
7. Tinklapių kūrimui, tobulinimui, sklaidai ir viešiems ryšiams;
8. Edukacinei ir švietėjiškai veiklai;
9. Kitoms alternatyvioms iniciatyvoms bei socialininės profesionalaus meno projektams Lietuvos regionuose.

ĮMONĖS REKVIZITAI:
Viešoji įmonė „Kultūros artelė“
Įmonės kodas 300146129
Šilo g. 1 - 5, Vilnius, LT-10322 Lietuva
Atsiskaitomoji sąskaita LT 73 7300 0100 9181 5353              

MES ĮSIPAREIGOJAME
Informuoti apie tikslingą lėšų panaudojimą, kviesti į mūsų įsimintinus, suartinančius, kūrybiškumą bei saviraišką skatinančius renginius gamtoje, kultūrinio paveldo dvaro sodybose, parkuose, Lietuvos botanikos soduose bei menui atvirose ir laukiamose erdvėse.

MŪSŲ IŠTEKLIAI
Visi geros valios žmonės, visi negalintys nekurti ir nedirbti, laikas, pozityvi energija ir veržlumas, jaunatviškas tikslo siekimas, atkaklumas, lojalūs partneriai ir privatūs asmenys, pavienių projektų rėmėja, savanoriai, skaidrumas.

Iš anksto dėkojame už geranoriškumą bei pilietinį aktyvumą.

Odetė Abromavičiūtė
VšĮ „Kultūros artelė“ steigėja ir vadovė

 
  © e-Solution: InDis Baltic