LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Projektai    Moc'Art 2006    

Moc'Art 2007: Muzika - tai girdima tapyba

Panevėžio apskrities viršininko administracijoje (Respublikos g. 38, Panevėžys) atidaryta Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda tema "Tapyba - tai matoma muzika, muzika - tai girdima tapyba", skirta W.A. Mozarto jubiliejui.


"TAPYBA - TAI MATOMA MUZIKA, MUZIKA - TAI GIRDIMA TAPYBA"

\'\'
2007 m. sausio 23 d. 10.00 val.

Darbų autoriai:
Valentinas Vingrys (2 klasė), Tadas Grigelionis (3 klasė), Irina Pčiolina, Rytis Petrulis. Parodos kuratorius - dailininkas Povilas Šiaučiūnas.

Ta pačia proga atidaroma mokinių siuvinėtų, pintų, megztų, nertų, siūtų, drožinėtų darbų paroda. Parodos kuratoriai - technologijų ir papildomojo ugdymo mokytojai Rita Kasparienė, Palmira Stančauskienė, Ramūnas Kabelis, Janina Valienė.

MENO JĖGA IR PERSPEKTYVOS
Panevėžio apskrities viršininko administracijos informacija

Aptartos Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos veiklos kryptys ir perspektyvos
Sausio 23 d. Panevėžio apskrities viršininko administracijoje vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo Panevėžio apskrities viršininkė G. Umbrasienė, Panevėžio apskrities viršininko pavaduotojas A.Pulokas, Lietuvos Respublikos Seimo narys G.Šileikis, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiojo ugdymo skyriaus specialistė T. Aidukienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos respublikinės valdybos pirmininkas P.Gasiūnas, Lietuvos kurčiųjų sporto federacijos prezidentas A.Jasiūnas, VšĮ "Surdologijos centras" direktorė N.Krasniauskienė, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkas A.Bružas, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė S.Kemeraitienė, Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir jų draugų bendrijos "Adapta" pirmininko pavaduotojas , mokyklos tarybos narys R.Bakas, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Vinkšnelienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė D.Kriščiūnienė, Panevėžio apskrities viršininko administracijos specialistai.

Pasitarimo pradžia - Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos moksleivių darbų parodos atidarymas Panevėžio apskrities viršininko administracijos 5-ojo aukšto fojė. Susirinkusieji padėkojo už parodą ir originalų jos pristatymą - moksleiviai šoko skambant klasikinei muzikai.

Panevėžio apskrities viršininkė pradėdama pasitarimą akcentavo mintį, kad šis susitikimas yra skiriamas perspektyvai.
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė D.Kriščiūnienė pristatydama mokyklos veiklos kryptis, ugdymo bei ugdymosi sąlygas kalbėjo apie siekį organizuoti mokyklos veiklą taip, kad būtų įgyvendinta mokyklos pasirinkta meninio ir darbinio ugdymo kryptis. Direktorė pateikė išsamią informaciją apie mokyklos rengiamus projektus, neįgalumo girdėti priežastis, papildomo ugdymo kryptis - meninę, darbinę-meninę, kalbinę, techninę, apibūdino pagrindines problemas, kurios trukdo vaikams mokykloje jaustis saugiai ir jaukiai. Dalis problemų yra būdingos visoms Lietuvos mažoms mokykloms. Susirinkusieji aptarė mokyklos perspektyvas, pritarė, kad reikalingos investicijos pastato renovacijai, lėšos įsigyti autobusą, skirtą vežioti vaikus, ir kad būtų peržiūrėta ir diferencijuota mokinio krepšelio skaičiavimo metodika.

 
  © e-Solution: InDis Baltic