LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Projektai    

In Memoriam 2005


„Aš kenčiu ir mirštu. Bet aš prisikelsiu. Be mirties nėra prisikėlimo. Ir mes visi, ir tauta, kuri kenčia apmirusi, kelsis kaip pergalėtoja"

Profesorius, kunigas ALFONSAS LIPNIŪNAS (1905.03.12 - 1945.03.28)„Žmogus, nešęs žmogui ir tautai prisikėlimo viltį..."


\'\'
Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už pagalbą Lietuvai integruojantis į transatlantines bei europines struktūras Vyčio Kryžiaus ordino komandoro kryžiumi apdovanojo kunigą, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvį Alfonsą Lipniūną (po mirties). Plačiau apie tai skaitykite čia.

Mieli profesoriaus, šviesios atminties kunigo ALFONSO LIPNIŪNO (LIPNICKO) artimieji, pažįstamieji, buvę kunigo studentai, kovų bei kančių bendražygiai, broliai kunigai bei tautiečiai užsienyje, norime Jus paraginti visokeriopai prisijungti prie minėjimų Lietuvoje bei užsienyje įgyvendinimo.

Labai laukiame Jūsų sukauptos istorija tapusios medžiagos: straipsnių, publikacijų, knygų, asmeniniuose albumuose užsilikusių nuotraukų, istorijų, pasakojimų, atsiminimų - visko, kas galėtų įprasminti ir mums priminti prof. kun. A.Lipniūno gyvenimo būdą bei jo vidinę šviesą. 

Mintimis apie kunigą dalinosi:
-
poetas Mykolas Karčiauskas,
- sesuo Aldona Kezytė,
- dr. Vincas Rastenis,
- Dr. Sigitas Jegelevičius,
- Monsinjoras Juozapas Antanavičius,
- alpinistas Vladas Vitkauskas,
- kun. A. Lipniūno vidurinės mokyklos mokinė Kristina Lauciūtė (mokytoja Skaidrė Zavadskienė, Panevėžys),
- Vilniaus kunigų seminarijos klierikas Justas Jasėnas,
- kun. teol. lic. Algirdas Dauknys,
- JE vyskupas Jonas Kauneckas,
- kanklininkių legenda gerb. p. Ona Mikulskienė,
- poetas Kazys Bradūnas su žmona,
- PLB atstovas Lietuvoje (iki 2006-08-09) gerb. p. Gabrielius Landsbergis - Žemkalnis.

Panevėžio vyskupija apie prof. kun. A. Lipniūną.

Kitos nuorodos susijusios su šviesios atminties asmenybe.

FOTO GALERIJA - 2005

Norėdami gauti daugiau informacijos ar ja pasidalinti, maloniai kviečiame susisiekti su mumis el.paštu
: info@lipniunas.com arba info@cultureartfact.org


  Filmas Tėvynei ir meilei |2009-02-06|
skirtas Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai paminėti
  Sukurta interneto svetainė - www.lipniunas.com
Iniciatoriai ir kūrėjai: vadybininkė Odeta Abromavičiūtė, programuotojas ir administratorius Paulius Jankevičius.
  Kryžiaus kelio apmąstymas su kun. Alfonsu Lipniūnu |2007-04-13|
BERČIŪNAI (Panevėžio raj.) 2007 04 06
  Kun. Alfonso Lipniūno dienoraštis
Paruošė: ALBINA SALADŪNAITĖ
  MEDIA

 
  © e-Solution: InDis Baltic