LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Projektai    In Memoriam 2005    

Nuoširdi padėka už suteiktą paramą 2005


  „Žmogus, nešęs žmogui ir tautai prisikėlimo viltį..."Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie prof. kun. Alfonoso Lipniūno minėjimų organizavimo, pritarimo bei visakeriopos pagalbos.- Vilniaus arkivyskupui, kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
- Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Apaštalo Jono evangelisto bažnyčios rektoriui kun. Algiui Baniuliui S.J.
- Panevėžio vyskupui Jonui Kauneckui
- LR Vyriausybei
- LR Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komitetui
- Europos Parlamento nariui Aloyzui Sakalui
- LR Seimo nariui Petrui Auštrevičiui
- VU rektoriui Benediktui Juodkai
- Ateitininkų federacijai
- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui
- LR Kultūros ministerijai
- Daugeliui kitų prisidėjusiųjų prie iškilmingų renginių įprasminimo


 Ačiū, kad esate!

Organizatoriai 
  © e-Solution: InDis Baltic