LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Projektai    In Memoriam 2005    

Sukurta interneto svetainė - www.lipniunas.com

Iniciatoriai ir kūrėjai: vadybininkė Odeta Abromavičiūtė, programuotojas ir administratorius Paulius Jankevičius.


\'www.lipniunas.com\' Naujai sukurta interneto svetainė skirta prof. kun. Alfonso Lipniūno 100-sioms gimimo ir 60-sioms mirties metinėms.

Tinklalapio programuotojas ir administratorius - Paulius Jankevičius (Talkoniai, Pasvalio raj.)

2005 m. Panevėžyje ir Vilniuje buvo surengti trys minėjimai „Žmogus, nešęs žmogui ir tautai prisikėlimo viltį..."
Renginių režisierius bei dokumentinio filmo autorius - Saulius Antanas Varnas.

Svetainę kurėme atsiradus poreikiui dalintis artimųjų ir giminaičių sukaupta medžiaga, atsiminimais apie šviesios atminties asmenybę, Balio Sruogos knygoje „Dievų miškas" pagarbiai minimą kunigą ir Lenkijos tikinčiųjų parodyta iniaciatyva renkant parašus, kad kunigas būtų vertas skelbti palaimintuoju. 2006 metų kovo 28-ąją, 61-eriems metams prabėgus po kun. Alfonso Lipniūno mirties, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje buvo pradėtas jo paskelbimo palaimintuoju procesas. Toks įvykis – pirmasis Panevėžio vyskupijos istorijoje. Beatifikacijos bylą Vatikanui rengia general-vikaras kun. Robertas Pukenis (Panevėžio vyskupija).

Interneto svetainės kūrėjai nuoširdžiai dėkoja visiems už nuoširdžius palinkėjimus, padėkas, pastabėles ar pageidavimus: Svetainės svečių knygoje. Apsilankykite ir Jūs, jei dar iki šiol neteko susipažinti su kantriai ir nuosekliai renkama medžiaga. Vieta Jūsų komentarams.


Nuoširdžiai Jūsų,


VšĮ "Kultūros artelė"

 
  © e-Solution: InDis Baltic