LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Projektai    In Memoriam 2005    

Projekto kūrėjai ir dalyviai 2005


\'\' „Žmogus, nešęs žmogui ir tautai prisikėlimo viltį..."


KŪRĖJAI:


- Študhoffo koncentracijos stovyklos amžininkai ir Lenkijos tikintieji
- Panevėžio vyskupija: J.E. Vyskupas Jonas Kauneckas ir parapijiečiai
- Pagrindiniai informacijos archyvininkai: nenuilstantis kunigo sunėnas - Alfonsas Lipnickas,
  kunigo dukterėčia Apolonija Abromavičienė
- Informaciniai šaltiniai: šeimyniniai, giminių bei kunigą pažinojusių asmenų archyvai
- Parodų ir ekspozicijų autoriai - Monsinjoras, Upytės klebonas
Juozapas Antanavičius ir Alfonsas Lipnickas
- Žymus lietuvių kompozitorius
Mindaugas Urbaitis pagal specialų užsakymą, profesoriaus, kunigo Alfonso Lipniūno
  100-osioms gimimo ir 60-osioms mirties metinėms sukūrė
„Trys chorai kun. Alfonso Lipniūno žodžiais“ (2005).
  Mišriam chorui a cappella (satb) : 1. Kodėl? 2. Malda į Motiną Mariją. 3. O, Kristaus meile. 10'
  Premjera skambėjo 2005-04-10 (Vilniuje) ir 2005-05-22 (Panevėžyje).
- Interneto svetainės programuotojas ir administratorius: kunigo sesers Apolonijos Lipnickaitės - Jankevičienės
  anūkas Paulius Jankevičius
- Dizainerė, dailininkė - Zita Šimkienė
- Beatifikacijos bylą pradėjęs g. kan. dr. Robertas Pukenis
- Iniciatorės- kunigo sesers anūkės Odeta Abromavičiūtė ir Lina Jankevičiūtė.

ATLIKĖJAI:

- Vilniaus m. savivaldybės chorui
„Jauna muzika“ (meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas).
- Dokumentinio / meninio filmo „Žmogus, nešęs žmogui ir tautai prisikėlimo viltį..." autorius Saulius Antanas Varnas
- Skulptorius Kęstutis Krasauskas
- Lietuvos ir užsienio Ateitininkų federacijos nariai
- Kun. A.Lipniūno vidurinės mokyklos moksleiviai (Panevėžys)
- Panevėžio muzikinio teatro orkestras (meno vadovas V. Kapučinskas)
- Senosios muzikos ansamblis "Affectus"
- Panevėžio J. Miltinio teatro aktoriai 
  © e-Solution: InDis Baltic