LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Projektai    In Memoriam 2005    

MEDIA


\'\'Lietuvoje randasi naujas šventasis
2006-03-29

Vakar Panevėžyje pradėta nagrinėti kunigo kankinio Alfonso Lipniūno beatifikacijos - paskelbimo palaimintuoju - byla. Dievo tarno statusas atveria jam kelią į šventuosius.

Iki šiol Lietuva turėjo vieną šventąjį - karalaitį Kazimierą, vieną palaimintąjį - arkivyskupą Jurgį Matulaitį bei penkis kandidatus į palaimintuosius, o ilgainiui - ir į šventuosius. Vakar šį sąrašą papildė kunigas kankinys Alfonsas Lipniūnas.

Vos 40 metų gyvenęs Lipniūnas savo amžininkams darė didelį įspūdį ir įtaką. Kunigas buvo jaunimo vakarėlių siela, jo aukojamos mišios sutraukdavo daugybę įvairiausių žmonių, net kalėdamas koncentracijos stovykloje savo bičiulius Lipniūnas gebėdavo ir prajuokinti, ir įkvėpti vilčiai. Sunkiausiomis kančios dienomis jo dvasia nugalėdavo kūno poreikius - išbadėjusiems kaliniams atiduodavo paskutinį duonos kąsnį.

Kita vertus, pirmojoje praėjusio amžiaus pusėje kunigavęs Lipniūnas pelnė pernelyg pasaulietiško kunigo etiketę, mat per jo aukojamas mišias buvo skambinama gitara, joms pasibaigus dviračiais vykta į gamtą.

Pasak bažnytinės teisės daktaro, Panevėžio vyskupijos oficiolo Romualdo Zdanio, Lipniūnas visu savo gyvenimu liudijo šventajam būdingas savybes. "Kadangi šventumo įrodymas yra byla, Lipniūno beatifikacijos byloje turi būti ieškovas. Šiuo atveju ieškovė yra Panevėžio vyskupija", - LŽ sakė Zdanys.
____________________________________________________________________________________

Plačiau...

 
  © e-Solution: InDis Baltic