LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Projektai    In Memoriam 2005    

Malda prašant kunigui kankiniui Alfonsui Lipniūnui altoriaus garbės 2006.03.10MALDA
prašant kunigui kankiniui Alfonsui Lipniūnui altoriaus garbės


Viešpatie Jėzau Kristau, argi Tavo kunigas kankinys Alfonsas nėra mums šventumo pavyzdys?
Tavo pašauktas jis lietuvių tautai nešė prisikėlimo viltį, viską atidavė kitiems ir nieko nepaliko sau.

Viešpatie, Tu pasakei, kad nėra didesnės meilės kaip gyvybę už kitus atiduoti.
Tad suteik malonę, kad kunigas Alfionsas meilę ir tikėjimą paliudijęs kankinyste, ir danguje mus užtartų.
Jo didvyriškumas tepaskatina jaunimą šiandieninio pasaulio išmėginimuose drąsai ir ištikimybei. Amen.


Imprimatur: Panevėžio Vyskupas Jonas Kauneckas, 
2006 m. kovo 10 d. Nr. 87/06


  
 

 
  © e-Solution: InDis Baltic