LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Projektai    In Memoriam 2005    

Bibliografija ir kt.


Daugiau informacijos: http://www.lipniunas.com/Knygos.php


Kun. Alf.LIPNCIKAS
Teol.Lic


Panevezys,
1933


Kauno šviesa,
1979


Dievų miške. Kaceto išgyvenimai.
Kauno šviesa, 1991


Atsiminimų rinkinys,
1989 (pdf)


Trumpos biografijos - nekrologai
Kun. Pranciškus Račiūnas MIC, 1992169 psl.170-171 psl.172 psl.

Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vilnius 1998

Kyngą sudarė Alisa RUPŠIENĖ, 1998


207 psl.


208-209 psl.


210-211 psl.


Nuotraukos iš Študhofo koncentracijos stovyklos (žr. čia) 
 
  © e-Solution: InDis Baltic