LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Create in LT: Art Baltica    Create in Lithuania 2009    

Let's create in Lithuania: TELEBRIDGE by Kenyans to Lithuanian kids


Let's create in Lithuania: TELEBRIDGE by Kenyans to Lithuanian kids


"LITLLE ROCK“ questions for Lithuanian kids:
„LITTLE ROCK“ klausimai Lietuvos vaikams:

1. What is your national language?
    Kokia yra Jūsų valstybinė kalba?

2. What is your capital city?
    Kas yra Jūsų sostinė?

3. How many tribes do you have?
    Kiek yra regionų Jūsų šalyje?

4. Colours of your flag and do the colours mean anything,what is the name of your president, what means of transport dou you use and do you have traffic jams?
    Kokios yra Jūsų valstybinės vėliavos spalvos? Ar tos spalvos ką nors reiškia? Kuo vardu Jūsų prezidentas?
    Kokiu trasportu važinėjate? Ar būna pas jus eismo spūsčių?

5. Do you live in the city or country side?
    Ar Jūs gyvenate mieste ar kaime?

6. What is your national food?
    Koks Jūsų tradicinis patiekalas?

7. Do you sit on the mat or desks in class?
    Ar klasėse Jūs sėdite ant kėdžių ar ant kilimėlių?

8. Do you learn life skills? 
    Ar Jus moko mokykloje gyvenimiškų dalykų?

9. Do you go for swimming?
    Ar einate plaukioti?

10. Which activities do you like doing with your teachers, which songs do you like singing in the morning?
      Ką labiausiai mėgstate veikti kartu su mokytojais? Kokias dainas mėgstate dainuoti rytais?

11. How does snow look like?
       Kaip atrodo sniegas?

12. What do you want to be when you grow up?
      Kuo Jūs svajojate tapti užaugę?

13. Who is your favourite teacher? 
      Kas Jūsų mėgstamiausias mokytojas?


FROM TEACHERS TO TEACHERS
MOKYTOJŲ KLAUSIMAI MOKYTOJAMS

1. How many teachers in a class, what is your favourite subject, what time do you have your break, lunch and end school sessions?
   Kiek pas Jus mokytojų būna vienoje klasėje? Kokie Jūsų mėgstamiausi dėstomi dalykai?
   Kada pertraukos, pietūs, ir apskritai, kada baigiate pamokas?

2. What kind of activities do you do with the children, how many hours do you teach in a day?
    Kokius užsiėmimus siūlote vaikams? Kiek valandų per dieną Jūs mokote vaikus?

3. Is your school an ECD(nursery-secondary) what ages do the children start school?
    Ar Jūsų mokykla yra nuo darželio iki vidurinės? Nuo kelerių metų vaikai pradeda mokintis Jūsų mokykloje?

4. Do you organize educational trips? Which ones?
    Ar jūs organizuojate ekskursijas? Jei taip, kokias?

5. How many children do you have in a class?
    Kiek vaikų būna Jūsų klasėse?

6. When do you plan to visit us in Kenya?
    Kada planuojate aplankyti mus Kenijoje?

7. Do you use learning materials? If yes do you make them or buy?
    Ar Jūs naudojate pagalbinę mokomąją medžiagą? Jei taip, ar patys tą medžiagą pasigaminate ar perkate?

8. How do the children come to school by bus or they walk to school?
    Kaip vaikai atkeliauja į mokyklą: autobusu ar pėstute?

9. How many lessons do you teach in a day?
    Kiek pamokų dažniausiai turite per dieną?

10. Do your children have sport activities ? Do you take sports which ones for both disabled children and able? 
      Ar Jūsų vaikai užsiima sportu? Ar sportą skirstote specialiai į neįgaliems ir įgaliems?

11. Do you involve the parents in learning activities of the children? If yes, what kind of activities? 
      Ar įtraukiate vaikų tėvus į jų užsiėmimus? Jei taip, į kokius užsiėmimus?


 
  © e-Solution: InDis Baltic