LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Create in LT: Art Baltica    Create in Lithuania 2009    

Let's create in Lithuania: TELEBRIDGE by Lithuanians to Kenyan kids

 
Let's create in Lithuania: TELEBRIDGE by Lithuanians to Kenyan kids


Questions to Kenyan children / Klausimai Kenijos vaikams

1. How to say HELLO in Kenyan Sign language?
    Kaip pasakyti ,,labas” Jūsų gestų kalba?

2. What is your national dish?
    Koks jūsų nacionalinis patiekalas?

3. What kind of national festival do you celebrate over the year?
    Kokias tradicines šventes Jūs švenčiate per metus?

4. What subjects do you have at school?
    Kokius dalykus Jūs mokotės mokykloje?

5. What type of music do you like to listen to?
    Kokios rūšies muziką mėgstate klausytis?

6. What do you do on your free days?
    Ką veikiate laisvomis dienomis, kai neinate į mokyklą?

7. Do You celebrate Christmas and Easter?
    Ar švenčiate Kalėdas ir Velykas?

8. Do You communicate in Sign language at home with Your family?
    Ar Jūs bendraujate su šeima gestų kalba?

9. Do You eat crocodile meat?
    Ar jūs valgote krokodilo mėsą?

10. Since what age girls are allowed to get married?
       Nuo kelių metų mergaitėms leidžiama tekėti?

10. Are You not afraid of lions?
      Ar nebijote liūtų?

11. What is the most popular means of transport?
       Kokia yra populiari transporto rūšis?

12. Do You have any kind of grade system in Your school? What grades do pupils get for their work? 
       Kokia vertinimo sistema Jūsų mokykloje?
       Kokius įvertinimus mokiniai gauna už žinias?

 
  © e-Solution: InDis Baltic