LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Kultūros politika    

Kultūros AISKAUDA

Mielieji,

Kad teisingai būtume išgirsti ir suprasti, kad nekiltų pyktis, o noras prisdėti prie pasišventusių Lietuvos kultūros entuziastų, siekiančių spręsti nebepakeliamas ir įsišaknijusias sovietinio mąstymo problemas, noriničų tobulėti ir augti drauge su visuomene bei kurti Lietuvos kultūros politiką, "Kultūros Aiskauda" rubriką pristatome klasikine ir visiems gerai pažįstama ištrauka iš autoriaus Antuano de Sent Egziuperi knygos "Mažasis princas":

... 
- Juk tiesa, kad avys nuėda krūmus?
- Taip. Tiesa.
- O, aš labai patenkintas.
  Aš nesupratau, kodėl jam taip svarbu, kad avys nuėstų krūmus. Bet mažasis princas pridūrė:
- Tada jos nuėda ir baobabus?
  Pasakiau mažajam princui, kad baobabai - ne krūmai, o medžiai, aukštumo sulig bažnyčia, ir kad jeigu jis
  atsigabentų net visą bandą dramblių, jie nesusidorotų nė su vienu baobabu.
...
Mažasis princas išmintingai pridūrė:
- Baobabai, kol dar neužaugę, būna mažiukai.
- Tiesa! Bet kodėl tu nori, kad tavo avys nuėstų mažiukus baobabus?
Jis man atsakė: "Na, suprask!"- lyg tai būtų buvę savaime aišku. Ir aš turėjau gerai pasukti galvą, kol įminiau šią mįslę.

Iš tikrųjų mažojo princo planetoje, kaip ir visose planetose, buvo gerų žolių ir piktžolių. Vadinasi, iš gerų žolių - geros sėklos, iš blogų žolių - blogos sėklos. Tačiau sėklos - nematomos. Jos miega įgludusios žemėje, ligi kuri nors įsimano pabusti. Tada ji pasirąžo ir droviai išleidžia link saulės žavų nekaltą daigelį. Jeigu tai būna ridikėlio arba rožės daigas, jis gali sau augti kaip tinkamas. Tačiau jei išdygsta piktžolė, reikia jos daigą išrauti tuojau, kai tik gali jį pažinti. O mažojo princo planetoje buvo baisiai netikusių sėklų... baobabo sėklų. Jomis buvo užteršta visa planetos dirva. Na, o baobabu, jeigu per vėlai imsi jį tvarkyti, niekada nenusikratysi. Jie apkeroja visą planetą. Perveria ją kiaurai savo šaknimis. O jei planeta per maža ir baobabų priauga per daug, ji nuo jų suskyla.
...
"Reikia būti drausmingam,- aiškino man vėliau mažasis princas.- Kai rytą baigi pats ruoštis, turi rūpestingai apruošti planetą. Reikia prisiversti visada išrauti baobabus, kai tik juos gali atskirti nuo rožių, o kol dar visai jaunučiai, jie labai į jas panašūs. Tas darbas labai nuobodus, bet visai lengvas."

...O kai piešiau baobabus, mane skatino mintis, kad tai svarbu, neatidėliotina !!!

Vienas išminčius yra pasakęs: "Pasaulis laikosi ant idealistų. Reformatai - jį reformuoja. Tačiau vaisiais naudojasi niekšai". Žiauri klasika, tačiau kur galėtų būti jų ryšys ir  kaip gerbiant vieni kitus, mažoje valstybėje surasti mažiau skausmingų  bendrų sąlyčio taškų? Kaip niekšas Lietuvoje galėtų tapti partneriu bendriems Lietuvos kultūros tikslams pasiekti? Padiskutuokime...

SKAUSMAS. DIAGNOSTIKA. VAISTAI. GYDYMAS IR DŽIAUGSMAS:

  Dėl prioritetų ir etikos žiniasklaidoje ir visuomenėje
[A.Dobrynino, V. Gončio pranešimai]

 
  © e-Solution: InDis Baltic