LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Kultūros politika    

GAIRĖS 2010!


LIETUVOS KULTŪROS POLITIKOS GAIRIŲ APTARIMAS

\'\' 2010 m. birželio 16 d. 14 val. Seimo Konstitucijos salėje (I rūmai) vyko Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių projekto aptarimas. Prezidentės dekretu buvo sudaryta Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, kultūros ir meno, akademinės bendruomenės ir Kultūros ministerijos atstovų grupė parengė Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių projektą ir pateikė jį svarstyti visuomenei ir Seimui. Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas gegužės 19 d. organizuoja klausymus dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo" projekto XIP-2061. Rengėjai kvietė visus kultūros žmones aktyviai įsijungti į diskusijas. NVO „Kultūros artelė“ raštu pateikė penkerių metų pastabas, dalinosi patirtimi bei veiklos trikdžiais stabdančiais efektyvią NVO sektoriaus plėtrą, įvardijo galimų prevencinių priemonių sąrašą. Tikimės, kad naujai patvirtintos gairės leis pilnavertiškai kvėpuoti ir kurti Lietuvoje.


  Suplanuota laimės ir gerovės iliuzija
Autorius - Redas Diržys.
  Gairės teikiamos svarstymui LR SEIME
(skelbsime artimiausiu metu)

 
  © e-Solution: InDis Baltic